Velké Bílovice

Velké Bílovice jsou největší vinařskou obcí v ČR. Vinice se zde pěstují na téměř 800 ha. Patří mezi největší obce na Břeclavsku a řadí se k nejmladším městům České republiky, staly se jím v roce 2001.

Mezi místní největší a nejvýznamnější akce patří krojové hody (v září), putování za vínem Ze sklepa do sklepa (v dubnu) a místní výstava vín (v květnu).

První písemná zmínka je z roku 1306, ale archeologické nálezy potvrzují osídlení už od neolitu. Město jsme navštívili během dovolené na Slovácku. Na Městském úřadě jsme koupili turistickou známku a také jsme zde dostali razítko města. Poté jsme jeli ke kostelu , který stojí na mírném návrší na Žerotínově náměstí. Farní kostel Narození Panny Marie je dominanta města. Původně byl postaven majitelem panství Janem ml. ze Žerotína v roce 1564 pro silnou obec českých bratří. Jenže ti byli ze země vypuzeni v roce 1624 a kostel chátral až do roku 1765 , kdy jej dal kníže  Josef Václav z Lichtenštejna upravit na katolický. V roce 1994 bylo zjištěno , že kostel je novostavbou. Kostel je barokních tvarů. Pozůstatkem původního renesančního kostela je hrobka nad presbyteriem , kde je asi pochován Ladislav Velen ze Žerotína se svou ženou a dcerou. Mohutná čtyřboká věž je hlavním vstupem do kostela.

V městě je několik dochovaných habánských sklepů, z nichž největší a nejznámější se nachází v areálu vinných sklepů směrem na obec Čejkovice. Sklepy pochází z 16. století  z doby, kdy se zde usadili Habáni, kteří velkou měrou přispěli ke zdejšímu rozvoji vinařství. Sklepy jsme viděli po cestě na vrch Hradištěk , který se nachází nedaleko Velkých Bílovic uprostřed vinic. Stojí zde kaplička zasvěcená sv. Urbanu, sv. Václavu a sv. Cyrilu a Metoději. Kaple byla postavena v letech 2001 – 2002 z peněz z veřejné sbírky a je známá z filmu Bobule. Je to nádheraná stavba se skvělým výhledem do kraje. Kapličku je vyzdobena řezbami. Ke kapli vede asfaltová silnice mezi vinicemi . Auto jsme zaparkovali na malém parkovišti a přečetli zde umístěné informační cedule.

Směrem na Čejkovice se nachází rozsáhlý areál vinných sklepů tvořen 37 ulicemi, 3 náměstíčky a celkem 650 sklepy. Za tímto areálem se v údolí nachází rybník Velký Bílovec (41 ha), oblíbený a známý zejména u rybářů.

Historii obce už přes dvacet let přibližují sbírky místního vlastivědného muzea. Městské vlastivědné muzeum má stálou expozice fotek, krojů a zemědělského nářadí. Některé archeologické nálezy uložené v muzeu připomínají doby dávno minulé, pochází z vykopávek ze sedmdesátých let 20.st. Zajímavá je též expozice věnovaná životu krajanů v Argentině a fotografie stárků a stárek za uplynulých více než 100 let.

Komentáře nejsou povoleny.